Gezondheid

Onze gezondheid is een groot goed en toch luisteren we niet altijd goed naar wat we nodig hebben. Sommige klachten zijn zeurend, andere komen plotseling. Er is pijn in je lijf, je hebt vage klachten of er speelt een ziekte die maar niet verdwijnt. Ook kan het voorkomen dat een bepaalde ziekte in de familie lijkt te zitten of bepaalde klachten veel voorkomen. Klachten waarmee je mogelijk rondloopt:

  • Allergie
  • Pijn, jeuk of ander ongemak
  • Vaak ziek zijn
  • Niet goed herstellen
  • Vage klachten die steeds terugkomen of wisselend zijn
  • Chronische klachten zoals migraine, prikkelbare darm, etc.
  • Ernstige ziek zijn zoals kanker, hartklachten, etc

Veel van deze zaken kunnen een onderliggende oorzaak hebben die je niet verwacht. Soms is de ziekte al vergevorderd en kunnen de gevolgen niet meer worden teruggedraaid. Wel kunnen we werken aan het draaglijk maken en kijken naar de onderliggende oorzaak. In het geval een klacht of ziekte veel voorkomt in een familie dan is het zeker aan te raden de oorzaak op te sporen. Mogelijk kan dit preventief werken voor de huidige of volgende generatie.

De onderliggende oorzaak is zoals gezegd, vaak niet wat je verwacht, mede doordat het vaak al ouder is dan je denkt. Het niet goed luisteren en waarnemen van signalen speelt hierbij een belangrijke rol. De drukke hectische alledaagse zaken nemen het meestal over of we willen soms liever niet aan de slag met iets wat pijnlijk is op mentaal vlak. De klachten die eerst wellicht intuïtie, emotie of een ander signaal waren, zijn vaak vakkundig weggestopt. Aangemoedigd door onze Calvinistische cultuur.

Soms ligt de oorzaak niet in ons dagelijks leven, maar is er al eerder in ons leven een trigger geweest. Op een rustige, maar doeltreffende manier gaan we op zoek naar antwoorden. Het mooie van de tools waar ik mee werk is dat we het onbekende naar boven kunnen halen. We kijken direct naar wat nodig is en eventueel opgelost kan worden. Gesprekken en tools zoals Neuro Emotionele Integratie of Systemisch Werk geven in de sessies inzicht. We streven naar directe verlichting.

Wil jij van je pijn, ziekte of klachten af?

Wil jij van je pijn, ziekte of klachten af?

error: Content is protected !!