SW – Familie- en Organisatieopstellingen

SW staat voor systemisch werk. Er zijn meerdere behandelingsvormen binnen systemisch werk. Ik werk met familie- en organisatieopstellingen en ik geef inzicht vanuit systemische principes. Kennis over systemen leveren een bron van inzichten op waarmee je vaak zelf al kunt bedenken waar de oplossingen kunnen liggen. Opstellen geeft echter veel meer informatie.

Opstellen betekent dat we in een ruimte representanten (van mensen of elementen in jouw systeem) op plekken zetten waar mogelijk informatie bij te halen is. Deze representanten geven signalen af door hun houding, wat ze voelen, hoe ze willen bewegen of door uitspraken. Het interpreteren van de informatie leidt tot oplossingen in de vorm van interventies. Na het uitvoeren van één of meerdere interventies komt het systeem tot rust. Op dat moment is het nodige in beweging gebracht.

Tijdens een individueel moment van coaching is er vaak geen mogelijkheid om representanten in te zetten. Je kunt dan opstellen op tafel of met vloerankers.

Opstellingen zijn wonderlijk, op zijn zachtst uitgedrukt. Informatie uit het systeem, van jouw familie of organisatie, wordt op een simpele effectieve manier zichtbaar. Zonder veel woorden worden oorzaken en gedrag in beeld gebracht. Het verleden, het heden en de toekomst zijn met elkaar verbonden en worden gevormd door alles wat in het veld invloed op elkaar heeft. Je krijgt daar een duidelijk beeld van. Een oorzaak kan invloed hebben op vele generaties, zowel in bedrijven als in families.

Systemisch werken betekent dat je oog hebt voor het krachtenveld en het web aan personen, dynamieken, gebeurtenissen en relaties waar jij mee te maken hebt. Het veld maak inzichtelijk waar je staat en wat er nodig is om beweging te creëren. Beweging die soms nog wel tot een jaar doorwerkt in je leven en die kan leiden tot een liefdevolle manier om je te ontworstelen aan dat wat je dwars zit. Het is een heerlijke moeiteloze manier van werken.

Vooraf wordt deze manier van werken vaak spannend, onduidelijk of zweverig gevonden. Als je eenmaal hebt ervaren wat het kan doen en inzicht hebt gekregen, dan is het meestal logisch en verhelderend. Vrijwel iedereen voelt zich na afloop beter. Verrijkt, gesteund of rustiger. Het geeft op eenvoudig wijze handvatten voor de oplossingsrichting.

Uiteraard is niet gezegd dat iedereen ook direct aan de slag kan met een oplossingsrichting. Soms is het pijnlijk, kost het moeite, heb je nog andere ondersteuning nodig of ben je er simpelweg nog niet aan toe. Komt tijd, komt raad. Of wel: iedereen beweegt in eigen tijd en tempo.

Eigenlijk is de diversiteit van klachten en vragen waarmee je terecht kunt bij het opstellen eindeloos. Vooral klachten waarmee je maar niet verder komt, zaken die al langer spelen in je leven, die steeds terugkomen of die je ook ziet bij anderen in jou omgeving. Een aantal voorbeelden:

 • Het zwaar voelen van het leven of gebukt gaan onder iets
 • Relaties die niet lekker lopen
 • Emoties die opspelen en waarvan je niet begrijpt waarom
 • Pijn of vage klachten, chronische klachten en ziekte
 • Het gevoel dat je iets draagt wat niet van jou is
 • Machteloosheid en het gevoel geen controle te hebben
 • Gedrag waar je vanaf wilt
 • Situaties waarin je je niet prettig voelt
 • Beslissingen die je niet goed kunt nemen
 • Worstelen met je gedachten
 • Een hoge lat voor jezelf en anderen en veel verantwoordelijkheidsgevoel
 • Het niet goed genoeg voelen of niet kunnen omgaan met de veeleisendheid van het leven
 • Het gevoel overbelast te zijn of overvraagd te worden maar niet in staat zijn grenzen aan te geven
 • Moeite met het aangaan van een nieuwe relatie
 • Patronen die je niet lijkt te kunnen veranderen

 

Representanten

Als representant sta je vaak op een plek waar ook voor jou iets te helen is. Ook bij jou is het dan mogelijk dat er iets in beweging komt of dat je een inzicht krijgt. Het is sowieso een mooie, soms magische, ervaring om een keer een opstelling bij te wonen. Ik deel data regelmatig op mijn socials.

 

Wil jij een vraag stellen of representant zijn?

Wil jij een vraag stellen of representant zijn?

error: Content is protected !!