Kinderen

Bij kinderen kunnen allerlei soorten gedrag, gevoel of fysieke klachten voor een negatieve situatie of zelfs negatieve periodes. Soms speelt de thuissituatie een rol, soms is het vooral de situatie op school en andere keren lijkt de reden onduidelijk te zijn. De uitwerking is soms mild, zoals af en toe niet lekker voelen, maar kan ook zwaar en ontwrichtend zijn.

De oorzaak zit heel vaak dieper dan we denken. Kinderen kunnen last hebben van geblokkeerde emoties van zichzelf of ze voelen emoties van anderen. Het kind kan daardoor emoties soms niet op een gewone manier leren ervaren en er mee om leren gaan. Mogelijk omdat het te veel is, te onduidelijk of niet echt van hen zelf. Het kind kan bijvoorbeeld iets gevoeld hebben in de zwangerschap, bij de geboorte of in de jonge jaren waar het toen nog geen raad mee wist.

Een voorbeeld: Moeder is zwanger van haar kind en in het nieuwe huis aan het klussen. Ze ervaart stress omdat het huis af moet voor de bevalling. Op het moment dat die stress er is, zijn er ook harde verbouwingsgeluiden. Later kan het dan zo zijn dat een kind erg veel last heeft van geluiden en er stress door ervaart.

Het kan ook zijn dat een kind niet goed past bij het school systeem of het om een andere reden niet fijn naar school gaat. Er zijn dan aanpassingen nodig om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Soms hebben kinderen bijvoorbeeld andere beweeg behoeften, soms zijn ze anders denkend en past de leerstof of de manier van leren niet, soms voelen ze de emoties van anderen en zijn daardoor overweldigd of sluiten zich af. Eigenlijk kan er van alles spelen.

En tot slot kan het voorkomen dat het kind iets uit de familie draagt of zichtbaar maakt. Het kind doet dit natuurlijk niet bewust maar voelt wat het systeem nodig heeft en laat dat zien.

In alle gevallen zijn gedrag, heftige gevoelens of fysieke klachten reden om op onderzoek uit te gaan. Het is een signaal aan ons als volwassenen dat er iets in de weg zit wat we op moeten lossen. Geen enkele kind is stuk of niet goed. Geen enkel kind handelt uit kwade wil. Geen enkel kind kan zonder hulp van volwassenen.

Klachten waarmee kinderen in mijn praktijk terecht kunnen:

  • emoties die in de weg zitten (ongelukkig voelen, heftige emoties, verwerken van gebeurtenissen, niet lekker in je vel zitten);
  • lichamelijke klachten (pijn, jeuk, allergieën, ongemak en ziekte);
  • leer- of gedragsproblemen (met of zonder label);
  • chronische klachten (migraine, prikkelbare darm, etc.);
  • persoonlijke ontwikkeling (het kind wil een vaardigheid onder de knie krijgen maar het lukt niet zonder hulp);
  • het kind wil niet naar school;

Het mooie van de tools waar ik mee werk is dat het kind vaak zelf niet aanwezig hoeft te zijn. We hoeven niet aan het kind te sleutelen. Het is fijn als een kind niet van therapeut naar coach gesleept wordt maar dat we het kunnen ondersteunen zonder het kind het gevoel te geven dat het niet goed genoeg is. We gaan aan het werk met advies en coaching van ouders, soms leerkrachten en vaak met het onderbewuste van het kind waar alle informatie opgeslagen is.

Boven de 7 jaar mag het kind wel meekomen als die dat graag wil. Als een kind van boven de 7 jaar niet mee komt, dan is er wel toestemming van het kind nodig. In alle gevallen is er toestemming van beide ouders nodig (verplicht door de beroepsvereniging). Als het kind last heeft van een scheiding, dan is het aan te raden om als ouder(s) te komen. Veelal is het dan goed om eerst te kijken hoe de omgang tussen ouders is.

Is er voor je kind iets op te lossen? Kan ik mogelijk helpen?

Is er voor je kind iets op te lossen? Kan ik mogelijk helpen?

error: Content is protected !!