Trauma, rouw en verlies

Heftige gebeurtenissen is ons leven zoals verlies van iets of iemand hebben een grote impact op ons welzijn. Soms voor korte en andere keren voor hele lange tijd. Afhankelijk van allerlei factoren kunnen we verlies wel of niet goed verwerken en gebeurtenissen een plek geven.

Trauma beschouw ik als het verlies van iets. Je verliest bijvoorbeeld controle of vertrouwen tijdens een gebeurtenis. Het kan zijn dat er sprake is van een ongeval of een intentionele situatie waarbij er een dader is. In beide gevallen verlies je iets en kan de impact ontzettend groot zijn.

In juni 2022 heb ik een speciale opleidingsdag over dit thema. Daarna zal ik verder schrijven over hoe ik jou kan ondersteunen hierbij.

Wil jij ondersteuning bij verwerking van verlies of een gebeurtenis?

Wil jij ondersteuning bij verwerking van verlies of een gebeurtenis?

error: Content is protected !!